top of page
Unknown-3.png
Unknown-4_edited.jpg
Unknown-2_edited.png
Unknown-5.png
Unknown-7.png

Rezultati projekta #3 – Strateški dokument za bolju iskoristivost postignutih  rezultata projekta

Kako bi se zbrojili svi glavni nalazi, najbolje prakse i naučene lekcije tijekom provedbe FamilyBusinessLibrary-a, izrađen je politički dokument upućen nositeljima odluka, s ciljem osiguranja relevantnosti projekta, njegova informiranja na razini politike i održivosti njegovih koristi nakon razdoblja financiranja. Dokument o politikama predstavlja koristan resurs za dionike diljem Europe i utvrđuje specifične preporuke za kreatore politika.

Nakon početne prezentacije glavnih ciljeva i motivacije za rad, bit će prikazana aktualna politika koja se odnosi na ruralne i regionalne knjižnice kao lokalne centre obiteljskog poduzetništva i potpora knjižnica na institucionalnoj razini, nakon čega slijedi analiza njegovih ključnih aspekata i potreba za pronalaženjem novih mogućnosti i rješenja.

Nakon toga, rad će istražiti dostupne alternative u smislu politike i njihovih implikacija, zajedno s nekim kriterijima za njihovu evaluaciju. Na temelju primjene tih kriterija na opcije politike, izložit će osnovne i specifične preporuke koje je potrebno provesti kako bi se potaknuo potencijal ruralnih i regionalnih knjižnica kao lokalnih centara obiteljskog poduzetništva koji donose socijalnu akciju i pozitivne promjene.

 

U radu će se konačno utvrditi budući koraci koje kreatori politika mogu poduzeti kako bi se dodatno uključili u taj proces te će se konačno donijeti zaključci kako bi se zacrtale osnovne preporuke.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

bottom of page