top of page
Unknown-3.png
Unknown-4_edited.jpg
Unknown-2_edited.png
Unknown-5.png
Unknown-7.png

Ovo je stranica objavljenih rezultata projekta "Rural and Regional Libraries as Local Family Entrepreneurship centres". 

Rezultati projekta #1 – Modul  e-učenja o poduzetništvu za korištenje u

knjižnicama

Rezultati projekta #2 – Metodologija mentoriranja i  modul tečaja  e-učenja  

za knjižničare

Rezultati projekta #3 – Strateški dokument za bolju iskoristivost postignutih

rezultata projekta

OTVORITI

Potpora Europske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava samo stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u publikaciji.

bottom of page