top of page
Unknown-3.png
Unknown-4_edited.jpg
Unknown-5.png
Unknown-7.png
Unknown-6.png

Projekta rezultāts #1 - E-apmācību moduļi par uzņēmejdarbību izmantošanai

bibliotēkās.

Screenshot 2022-04-21 at 22.21.02.png
Screenshot 2022-04-21 at 22.21.37.png
Screenshot 2022-04-21 at 22.22.02.png
Screenshot 2022-04-21 at 22.22.25.png
Screenshot 2022-04-21 at 22.23.00.png
Screenshot 2022-04-21 at 22.32.59.png

Šis materiāls atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šī materiāla tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

bottom of page